Pogingen tot Poëzie in de bibliotheek



Expositie ‘Pogingen tot Poëzie’

Spijkerschrift, ‘de dagen ze duren soms een beetje bang’

door SAGE

Op 8 september is het Wereld Alfabetiseringsdag.
Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 9 t/m 15 september 2019. Het centrale thema van de Week van de Alfabetisering is: Samen gaan we voor een geletterd Nederland! Omdat taal en letters een grote rol spelen in het werk van SAGE (Saskia van Herwijnen & Gerrit van Schuppen) is dit thema middels de expositie ‘’Pogingen tot poëzie” haar op het lijf geschreven.

De expositie is van 3 september tot en met 30 september te zien in de Bibliotheek in de Korenbeurs aan de Lange Haven 145. Het werk van SAGE beweegt zich grotendeels op de grens van taal en beeld, waarbij soms het beeld en soms de taal het voortouw neemt. Letters en woorden zijn dus belangrijke beeldende elementen in het werk van SAGE. Waar de letters schijnbaar willekeurig bij elkaar geplaatst zijn en geen specifieke woorden vormen, vertegenwoordigen zij begrippen als taal / poëzie en communicatie. SAGE zoekt naar de visuele vorm van poëzie en speelt tegelijk een spel met de betekenissen en associaties hiervan. Aangenomen kan worden dat de poëzie waarnaar hier gezocht wordt breder gezien moet worden dan alleen poëzie zoals neergeschreven in een gedicht.